Henkilöstö (HR)

HR-moduuli kattaa prosessit, joita tarvtitaan yrityksen henkilöstön hallintaan. Yksi HR-moduulin tärkeimpiä ominaisuuksia on palkkalaskut joiden avulla pystytään tekemään palkkakuitteja. Moduuli laskee automaattisesti verot ja muut palkkakulut. Moduuliin kuuluu myös työntekijätietokanta, joka sisältää työntekijöiden yhteystiedot, palkkatiedot, läsnäolotiedot, suorituskyvyn arvioinnin ja muut arviointitiedot.

Ominaisuudet:

  • Työntekijöiden lomien hallinta
  • Työntekijöiden palkkojen hallinta
  • Työntekijöiden arvionti
  • Luotonhallinta
  • Koulutusten hallinta
  • Rekrytoinnin hallinta
  • Työvuorojen hallinta
  • Päivän töiden yhteenveto
  • Työntekijöiden elinkaaren hallinta